Søker kventeater-innspill

Kuva/Foto: Angelika Goldmann

Forprosjekt Kventeater går sin gang, og har per oktober 2018 gitt partene anledning til å dra på studieturer til Russland, Tornedalen og Tromsø for å se og snakke med andre teatre og hente innspill knyttet til drift og utfordringer.

Gjennom sosiale medier har de fire samarbeidspartene bedt om innspill/forslag til navn på et framtidig teater, og noe mer formelt har man invitert til innspillsmøter den 14. og 16. november i henholdsvis Nordreisa og Tromsø.

 

Nordreisa 14. november

Møtet finner sted på Halti fra kl. 17:00-19:00, men det er servering av mat og kaffe allerede fra kl. 16:00. Tema for møtet er: Hvilke fortellinger skal et nasjonalt kventeater løfte fram? Møtet er åpent for alle interesserte, og det er mulig å melde sin interesse for å gi formelt innspill enten på møtet eller i sendt skriftform. Frist for påmelding er 12. november.

 

Tromsø 16. november

Møtet i Tromsø finner sted på Hålogaland teater fra kl. 09:00-14:00.
Tema for møtet er: Hvordan skal et profesjonelt kventeater rigges? Dette møtet er sammensatt av aktører fra teaterfeltet i nord, innspillsgiverne er dermed fastlagt på forhånd, men møtet er åpent for de som ønsker å delta som observatører. Frist for påmelding er 14. november.