Endringer i styresammensetningen

F.v.: Leif Bjørnar Seppola, Lisa Vangen og Hilde Anita Nyvoll. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen

Representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS møttes mandag 4. november for sitt årlige budsjettmøte, hvor senterets budsjett og økonomiplan ble vedtatt.

Ettersom valgperioden for to av styremedlemmene, Leif Bjørnar Seppola og Johnny Mikkelsen og hver deres vara, gikk mot slutten, ble det også foretatt endringer i styrets sammensetning.

Leif Bjørnar Seppola og Johnny Mikkelsen ble gjenvalgt som faste medlemmer til styret, med henholdsvis Jarle Myrhaug og Odd Henrik Rudberg som hver sin vara. De to nye varamedlemmene erstatter henholdsvis Anne-Gerd Jonassen og Lise Jakobsen.

Styret består av følgende medlemmer:

 • Hilde Nyvoll, styreleder (2018-2020)
  Vara: Stein Åge Midttun
 • Leif Bjørnar Seppola, nestleder (2019-2021)
  Vara: Jarle Myrhaug
 • Lisa Vangen, medlem (2018-2020)
  Vara: Hege Anita Sørensen
 • Kai Petter Johansen, medlem (2018-2020)
  Vara: Bente Haugsnes
 • Johnny Mikkelsen, medlem (2019-2021)
  Vara: Odd Henrik Rudberg

Dette var trolig også det siste møtet for sittende representantskap, som ble konstituert i 2015, ettersom valgperioden følger perioden for kommune- og fylkestingsvalg.

De seks eierkommunene og fylkeskommunen velger for tiden nye representanter til kvenkultursenteret, og når dette skrives er det kun Kåfjord kommune som har meldt inn sine nye representanter; Ordfører Bernt Eirik Lyngstad som fast medlem og varaordfører Britt Margrethe Pedersen som varamedlem.