kvensk råd

Kvensk råd

Kvensk råd startet opp i 2010 med det daværende navnet «Kvensk samarbeidsråd», og er en samarbeidsplattform bestående av kvenske lag og foreninger i Troms, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Kvensk råd har mål av seg å styrke samarbeidet på tvers av organisasjonene og være et sterkt talerør for kvenene og den kvenske grasrota. Halti kvenkultursenter fungerer som rådets sekretariat.

 

Kvensk råd skal

 • være et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen
 • jobbe med saker som er av felles interesse for å fremme kvenkulturen
 • komme med uttalelser i saker innenfor interesseområdene, herunder bosetting, naturbruk og arbeidsplasser
 • synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske engasjementet i regionene
 • danne en faglig plattform for kvensaker
 • utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet
 • fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner

Følgende lag- og foreninger er tilsluttet rådet

 • Kvænangen Qven og sjøsamisk forening
 • Nordreisa kvensk-finsk forening/Raisin kveeni-suomi seura
 • Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura
 • Skibotn kvenforum
 • Skibotn kvenforening
 • Tromsø kvenforening/Tromsan kvääniseura
 • Kvääninuoret – Kvenungdommen

Adressi / Adresse

 • Kvensk råd
  c/o Halti kvenkultursenter IKS
  Hovedveien 2
  9151 Storslett
Kvensk råd