Kvensk lydkurs i 10 deler

Dette lydkurset er et samarbeid mellom Kainun institutti – Kvensk instituttOmasvuonon kielikeskus – Storfjord språksenter og Haltiin kväänisentteri – Halti kvenkultursenter. Kurset består av ti deler og er fritt tilgjengelig for alle! God fornøyelse!

DelKlikk og lyttTema
1Aanikursi 1 – mp3Det kvenske språket
2Aanikursi 2 – mp3Det kvenske folket
3Aanikursi 3 – mp3Skapkvener
4Aanikursi 4 – mp3Låneord i kvensk
5Aanikursi 5 – mp3Kasus i kvensk
6Aanikursi 6 – mp3Verb i kvensk
7Aanikursi 7 – mp3Kvenske stedsnavn
8Aanikursi 8 – mp3Læstadianismen
9Aanikursi 9 – mp3Kvensk festlighet
10Aanikursi 10 – mp3Kvenske kranglefanter

 

Vi retter en stor takk til Nordkapp Radio, Trygg Jakola, Birgit Lähdesmäki Johansen, Irene Persen og Arnfinn Aslaksen!