En unik samling artikler fra Årboka for Malangen og Balsfjord

Halti kvenkultursenter IKS har fått tillatelse fra Balsfjord historielag til å digitalisere artikler fra årboka som omhandler det kvenske. Her kommer vi til å legge ut en unik samling med tekster helt fra 1970-tallet og til i dag. Vi er svært glade for å få ha fått lov til å digitalisere disse tekstene, slik at dette historiske materialet kan komme til nytte og være til glede på en enda enklere måte!