En unik samling artikler fra årboka for Nord-Troms

Halti kvenkultursenter IKS har fått tillatelse fra Nord-Troms historielag til å digitalisere artikler fra Menneske og miljø – årbok for Nord-Troms som omhandler det kvenske. Her har vi lagt ut en unik samling med tekster fra den første utgave i 1975. Vi er svært glade for å få ha fått lov til å digitalisere disse tekstene, slik at dette historiske materialet kan komme til nytte og være til glede på en enda enklere måte! (Se også: Artikler fra Årboka for Balsfjord og Malangen)

Alle nådens barn tilhobe/ Armon lapset kaikki täällä – Oddvar Ørnebakk.pdf

Anti-kraftkaren på Bankenes – Gunnar Kaasen.pdf

Arbeidshesten Stella – Johan Dalheim.pdf

At faae disse folk i et og andet forbedrede, misjonærer i Lyngen på 1700-tallet – Harald H. Lindbach.pdf

Barndomsår i Nord Troms – Reidun Mellem.pdf

Dapani eller Tapani – Bjørnar Seppola (1988).pdf

De første menneskene i fjorden – Jan Isaksen.pdf

De finskspråkliges sang- og musikktradisjon – Bjørnar Seppola.pdf

Den levende Læstadius – Carl Johan Bentsen.pdf

Den usynlige – Rolv Garden.pdf

Det fremmede innslag i Nord Troms – Kaisa Johanna Maliniemi.pdf

Det var ein gong – Reidun Mellem.pdf

Diskriminering av folk fra Nord-Troms – Eivind Bråstad Jenssen.pdf

Ei interessant slektshistorie- og eit spesielt stedsnavn – Reidun Mellem.pdf

Elvebåtbygging- Reisaelvas smekre farkoster – Kari Digre m flere.pdf

En mannsalder i Mesterens tjeneste- Karl Lunde læstadianerpredikant i vel 50år – Reidun Mellem.pdf 

En handelsmann minnes Skibotnmarkedet – Leif Bjørn.pdf

En Tornedaling beretter – Henrik Lantto.pdf

Engelsk Isak – Jarle Myrhaug.pdf

Etnisitet og språk i Nord Troms etter folketelling 1930 – Jan Antonsen (1996).pdf

Et kulturtyveri – Lyngshesten – Elling Vatne .pdf

Et portrett – Bente Pedersen fra Skibotn – Carl johan Bentsen.pdf

Far og sønn – Ole Johan og Johannes Reiersen – Eivind Bråstad Jenssen.pdf

Før i tida – portrett av en kven – Håvard Dahl Bratrein (1986).pdf

Finnecapellet i Kåfjord – Dag Sigurd Wisløff.pdf

Finnefondet – den første virkemiddelordningen for lærere – Arne Johansen Ijäs.pdf

Finnes det en læstadiansk sang og tonetradisjon? – Sigrun Marthinsen.pdf

Finnmark  –  W.Lund.pdf

Finsk fare i storfjord – ett førkrigsminne  – Knut E.Eriksen og Einar Niemi (1979).pdf

En glemt historie i Skibotn – Helge Seppola.pdf

Finsk i skolen i dag – Bente Imerslund.pdf

Finsk innvandring til Nordreisa – Sissel Løken.pdf

Finsk som andrespråk – Bjørnar Seppola.pdf

Finske ord og uttrykk i dialektene våre – Anton Sommerseth.pdf

Finske stedsnavn ved Sappen –  Einar Elvestad.pdf

Finske stedsnavn ved Sappen – Einar Elvestad.pdf

Finskæreren – Ragnhild Enoksen.pdf

Fire generasjoner på skolebenken i Nordreisa – Bente Imerslund.pdf

Fisk fe og favneved – Ivar Bjørklund.pdf

Fjordfolket – Kvænangen bygdebok – Ivar Bjørklund.pdf

Folkeminner i Nord Troms – Sauta-maraton og stormila i kvænangsbotn – Hans Kr. Eriksen.pdf

Folketellingene 1825 -1835 -1845 og 1855 For Kvænangen og Nordreisa kommune – Jan Antonsen (1998).pdf

Folkevandring fra Tornedalen i nødsårene 1830 og seinere  – Anne Marie Nilsen.pdf

Fornorskningsarbeid i skolen i Nordreisa og Kvænangen på 1800 tallet – Jan Antonsen.pdf

Fra eldre tid – De første nyryddere – Jarle Myrhaug (1990)

Fra en Finnefjord – artikkelforfatter Axel Hagemann –  innsendt av Irgen Kristiansen.pdf

Fra veidemann til jordbruker – ei tusen årig vandring i Nord Troms – ressursutnyttelse og konflikter – Hans Kr. Eriksen.pdf

Furuskogen i Kvænangen – Jan Antonsen.pdf

Gamle barneleker i Manndalen – Lisa Vangen.pdf

Gårdsdrift i Reisadalen ved århundreskiftet – Kari Digre.pdf

Gjenreisninga – et hamskifte i Nord Troms – Anders Ole Hauglid.pdf

Glimt fra skogsarbeiderlivet i Kvænangsbotn – Svein Øie.pdf

Han Peder – Bente Imerslund.pdf 

Hans Qven på stubeng – Britt Dalheim Hjeltnes.pdf

Havnnesgodset – Havnnes i Lyngen – Nils A Yttreberg.pdf

Hefte om Bucht slekta i Kåfjord og Lyngen – Sverre Albrigtsen.pdf

Helligskogen-Puhatoua fjellstue og trafikknutepunkt i en svunnen tid – Bjørnar Seppola.pdf

Hjemkomst og gjenreisning – 40 års minner fra Kvænangen – Jan Isaksen.pdf

Ho Bertha på Skibotn – Torleif Lyngstad.pdf

Hvem er Kvenene – Bjørnar Seppola.pdf

Håkon salo forteller (1977)

Idar Kristiansens kornet og fiskene og den Nord Norske Litteraturinstitusjonen – Kaisa Maliniemi Lindbach.pdf

Innsyn i kvensk historie, spåk og kultur  – Reidun Mellem.pdf

Jernalderen – en folketom periode i Nord Troms – på spor etter de gamle boplassene – Helge Guttormsen.pdf

Johan Jakob Johannessen – Læstadiansk predikant – Ragnhild Enoksen.pdf

Kappstriden – Reidun Mellem.pdf

Kart over bosetting og språk i Nord Troms fra 1861 – J.A.Friis.pdf

Kirka i Lyngen 250 år – Håkon Karlsen jr. pdf

Kobben som reddet liv mm. – Rigmor Pedersen.pdf

Kulturell mangfold – Oddvar Ørnebakk.pdf

Kvænkultur – Nordkalottkultur – Kari Digre.pdf

Kvænsk finske personnavn i Nordreisa – Bente Imerslund.pdf

Kvenane har fått eigen drakt – Reidun Mellem.pdf

Kvenfolk i litteraturen vår – Reidun Mellem.pdf

Kvensk i Manndalen – Lisa Vangen.pdf

Kvenske personnavn i Nordreisa – Pål Fredriksen.pdf

Levende læstadianisme – Hans Nic. Nilsen.pdf

Litt om skoleforhold i Kvænangen – Jan Isaksen.pdf

Marked va gammel god tid – Anders Ole Hauglid (1978).pd

Meän juuret-våre røtter – Reidun Mellem.pdf

Med Guds ord over landegrenser – Reidun Mellem.pdf

Mine Folk  – Reidun Mellem.pdf

Minne fra kvensk oppvekstmiljø i 1920-30 åran – Reidun Mellem.pdf

Minoriteter på Nordkalotten – Hans Petter Giæver.pdf

Ruija nouseejälleen – Ruija reiser seg igjen – Asle Seppola.pdf

Sagnet om Kvæn-Nils – Jan Nilsen.pdf

Samisk og Finsk i Kvænangen – Jan Isaksen.pdf

Sauta-maton og stormila i Kvænangsbotn – Hans Kr. Eriksen.pdf

Skibotn marked – Liv Johansen (2005).pdf

Skibotn- et forsøk på fornorskning – Paul Figenschau.pdf

Skibotnmarkedet. Markedet i manns minne- Olav Seppola (1981).pdf

Skibotn-markedsplass og landsby – Ingebjørg Hage (1985).pdf

Skogslåtter i Skibotn – Oddvar Ørnebakk.pdf

Skogstuene i Kvænangen- litt om kvænkultur og næringsliv – Ivar Bjørklund.pdf

Skoleforhold i Nord-Troms – Eivind Bråstad Jenssen.pdf

Slektstreffet Seppälä eller Seppola junosuando Sverige 8.juli 1995 – Asle Seppola.pdf

Språk og etnisitet i Nord-Troms 1910 til 1950 – Jan Antonsen (1997).pdf

Terva APO – Bjørn Bjerkli.pdf

Tre folk og et møte – Helge Guttormsen.pdf

Tre språk i Nordreisa – Marjut Aikio og Anna-Riitta Lindgren.pdf

Tre stammers møte i skolene i Nord-Troms – Tor Egil Lund.pdf

Tre stammers møte- med læstadianismen som sosialt og politisk samlingspunkt – Ivar Bjørklund.pdf

Utstillingen “Marked og Læstadius” – Ole-Bjørn Fossbakk.pdf

Veidefolket i Nord-Troms – John Kr. Føre.pdf