Kvensk råd

Meän työt / Vårt arbeid

kvääniääni

Kvääniteatteri – Kventeater

Halti kvenkultursenter IKS, ihana! AS, Kultnett AS og ITU Kvensk Teater Trupp søker å etablere et profesjonelt og nasjonalt kventeater lokalisert i tilknytning til Halti i Nordreisa. Troms fylkeskommune har gitt tilsagn om støtte til et forprosjekt.

Les mer om Kvääniteatteri

Kyläpeli – Landsbyspel

I 2017 ble Kyläpeli (landsbyspel) arrangert i Nordreisa. Se dokumentaren Tidenes første kvenspel for en smakebit. NRK omtalte spelet som en «megasuksess». Halti kvenkultursenter mfl. har siden fått tilsagn om støtte til et toårig prosjekt fra Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune.

Les mer om Kyläpeli

 

KvääniÄänii

KvääniÄänii er et kvensk barne- og voksenkor i Nord-Troms. Koret ble stiftet som en egen organisasjon 13. september 2014, og er et naturlig utspring av Halti kvenkultursenters mangeårige språksatsing i regionen.

Les mer om KvääÄänii

Kvensk råd

Kvensk råd

Kvensk råd startet opp i 2010 med det daværende navnet «Kvensk samarbeidsråd», og er en samarbeidsplattform bestående av kvenske lag og foreninger i Troms, uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Les mer om Kvensk råd

Prosjekter kvenkultursenteret

Prosjekter 2017 / 2018

I 2017/2018 blir det jobbet med mange prosjekter på kvenkultursenteret.

Kyläpeli – Landsbyspel i Reisadalen i Nordreisa kommune
Dokumentasjonsarbeid knyttet til kvensk kulturarv
Barnebokutgivelse av kvensk barnelitteratur
Minneutstilling om Idar Kristiansen
Kvenske stedsnavn i Reisadalen

Les mer om prosjektene her

Språktiltak