6. februar 2018

Åpent møte om sannhetskommisjon

(Kl. 19:00): Ønsker innspill om mandat, sammensetning og navn på kommisjonen m.m.