24. august 2018

Har fått egne nettsider

Både Kyläpeli og Kvääniteatteri har fått egne nettsider
13. juli 2018

Kvenkultursatsing i Nord-Troms

Har fått støtte til kvensk spel og arbeid mot et nasjonalt kventeater
19. desember 2017

Prosjekt kventeater

ihana! AS, KultNett AS, Halti kvenkultursenter IKS og ITU Kvensk Teater Trupp søker å etablere et profesjonelt kvensk teater med nasjonal status lokalisert i tilknytning til Halti i Nordreisa.