7. november 2021

Jällheennäkeminen «Preiviä Elminalta» näytelmän kans // Gjensyn med «Brev fra Elmine»

Kultnett-näytelmä Paaskiviikon 2021 syysohjelmassa // Kultnett-forestilling på Paaskiviikko 2021 sitt høstprogram
6. oktober 2021

Konserten Major Minorities i Skibotn

Paaskiviikko 2021 åpner sitt høstprogram med kvensk musikk i ny drakt
11. september 2020

Brev fra Elmine

Paaskiviikko 2020s høstprogram byr på forestilling i Nordreisa, Lyngen og Kåfjord