Program for Paaskiviikko 2020

Alle digitale visninger finner sted på facebooksiden Paaskiviikko.


Mandag 8. juni 2020

10:00 Paaskimatka

12:00 Paaskimatka

15:00 Äitin sanat – kortversjon (Siivet)

18:00 Hottigården i Skibotn

20:00 Tørfoss kvengård i Reisadalen

22:00 Sisu – din indre styrke


Tirsdag 9. juni 2020

10:00 Paaskimatka

12:00 Paaskimatka

15:00 Under en annen himmel (Siivet)

18:00 Glimt fra verdens første kvenkulturfestival

20:00 Gustava – en kvensk historie

22:00 Sisu – din indre styrke


Onsdag 10. juni 2020

10:00 Paaskimatka

12:00 Paaskimatka

15:00 PATO – Laksestengsel (Siivet)

18:00 Presentasjon av noen kvenske institusjoner

20:00 Bli kjent med KvääniÄänii

22:00 Kvensk språk og revitalisering (Kvensk institutt)


Torsdag 11. juni 2020

10:00 Paaskimatka

12:00 Paaskimatka

15:00 Det tause folkets stille død? (Siivet)

18:00 Hottigården i Skibotn

19:00 Iltalaulu / Sangkveld i Skjervøy kirke (fysisk arrangement)

20:00 Tørfoss kvengård i Reisadalen

22:00 Sisu – din indre styrke


Fredag 12. juni 2020

10:00 Paaskimatka

12:00 Paaskimatka

15:00 Reisatjære – et framtidsprodukt? (ihana!) og Slik lager vi tjære (Siivet)

18:00 Presentasjon av noen kvenske institusjoner

20:00 Gustava – en kvensk historie

22:00 Sisu – din indre styrke


Lørdag 13. juni 2020

10:00 Lasten filmit – Barnefilmer

12:00 Paaskimatka

15:00 Karine ja kadonu loru – Karine og den forsvunne regla (Siivet)

18:00 Jakten på Soria Moria (Siivet)

20:00 Tule sisäle (NAFO)

22:00 Sisu – din indre styrke


Søndag 14. juni 2020

10:00 Bli kjent med KvääniÄänii

11:00 Kvensk-norsk gudstjeneste i Nordreisa kirke (fysisk arrangement)

15:00 Äitin sanat – lang versjon (Siivet)

18:00 Hottigården i Skibotn

20:00 Tørfoss kvengård i Reisadalen

22:00 Sisu – din indre styrke


Paaskiviikko 2020 er støttet av