Følg med på facebooksiden Paaskiviikko for mer informasjon

Omasvuono/Storfjord

Mandag 03.06
18:00 – Skibotn hotel 
Yykeänperä/Skibotn
Konsert KAUKOMAA, kvenbingo i pausen (gratis)

Kauko Leskinen og Bjørn Øyvinn Bugge

Onsdag 05.06
16:00 – Elvestad camp Yykeänperä/Skibotn
ÅPEN DAG PÅ ELVESTAD
Historiefortelling, musikk og aktiviteter
Arr: Skibotn kvenforum/Yykeänperän tapahtumaseura

Hovedhuset på Elvestad gård

Kaivuono/Kåfjord

Tirsdag 04.06
18:00 – Senter for nordlige folk Olmavankka/Manndalen
KULTURKVELD Foredrag, matsalg, museumsbesøk
Konsert HOLMEN & MATTILA

Kuva: Ørjan Bertelsen

Kierua/Skjervøy

Tirsdag 04.06
18:00 – På hjørnet 
Kierua/Skjervøy
Konsert KAUKOMAA, kvenbingo i pausen (gratis)

Kauko Leskinen og Bjørn Øyvinn Bugge

Torsdag 06.06
09:00 – Skjervøy kulturhus 
Kierua/Skjervøy
Foredrag om Leonhard Seppola v/Birgit Paulsen
Filmvisning TOGO (gratis)

Naavuono/Kvænangen

Lørdag 08.06
16:00 – Kjækan kai 
Kätkänen/Kjækan
KULTUR PÅ KAIA Matsalg og aktiviteter
Konsert 3GON

Kaspar Pelli, Dan Engman og Egon Fredriksson

Yykeä/Lyngen

Torsdag 06.06
18:00 – Prestelvparken Yykeänmuotka/Lyngseidet
KULTUR I PARKEN Matsalg, aktiviteter og musikk
Konsert HOLMEN & MATTILA

Kuva: Ørjan Bertelsen

Raisi/Nordreisa

Fredag 07.06
10:00 – Halti kulturscene
Hansinkenttä/Storslett
KVENSEMINARET 2024 Foredrag, musikk og sofasamtale
Se eget program, påmelding innen 31. mai
Kvenseminaret 2024 – Halti kvenkultursenter IKS

17:00 – Elveparken Hansinkenttä/Storslett
KULTUR I ELVEPARKEN Bålkos, sauna og elvebåt
Trio Raisista sørger for god stemning
Arr: Halti nasjonalparksenter og Halti kvenkultursenter

Kuva: Johannes Vang

Lørdag 08.06
10:00-15:00 – Høeghvollen 
Rässikäinen/Sørkjosen
MARKKINA Marked med salgsboder, musikk og aktiviteter
11:00 Utstillingsåpning TALVIUNEN JÄLKHIIN

Kuva: Matias Straume Mørland

Søndag 09.06
12:00 – Tørfoss kvengård 
Raisinvankka/Reisadalen
KVENSK/NORSK GUDSTJENESTE

Kuva: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

13:00-16:00 – Tørfoss kvengård Raisinvankka/Reisadalen
KULTURDAG Matsalg, musikk og aktiviteter


Paaskiviikko 2024 er støttet av: