kvensk råd

Halti kvenkultursenter IKS

Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri er et senter for kvensk språk og kultur i Troms.

Nordreisa kommune startet i 2006 et kvenkulturprosjekt, der man bl.a. skulle bygge opp et kvensk samarbeidsforum for utvikling av næringsliv og kultur, samt arrangere kvenkulturfestival. Samtidig startet man arbeidet med å opprette et permantent senter for kvenkulturen i Nord-Troms og Troms.

I 2009 ble kvenkultursenteret stiftet som et SUS, og rett over nyttår i 2010 var Halti kvenkultursenter IKS et selskap opprett med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99. Alle de seks kommunene i Nord-Troms og Troms og Finnmark fylkeskommune er inne på eiersiden.

Våre formål er at kvenkultursenteret skal

  • bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
  • arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
  • synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
  • bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
  • arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms

Halti kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms – og i hele Troms og Finnmark fylke. Et viktig mål for kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

I 2015 ble Halti kvenkultursenter mottaker av driftstilskudd over statsbudsjettet, og det samme året flyttet kvenkultursenteret inn i nye kontorer etter at byggetrinn 2 av Halti var sluttført. Halti er en integrasjonsmodell bestående av flere ulike enheter, som utgjør et tverrfaglig og spennende kompetansemiljø (se www.halti.no). Her er kvenkultursenteret samlokalisert med blant andre

I 2016 gikk de fem ovennevnte enhetene sammen og stiftet Halti SA, som blant annet skal være en nøkkel til felles drift og samhandling.

Työntekkiijät / Ansatte:
Annie Blomli
sentterin johtaja / daglig leder
Tove Raappana Reibo
kieli- ja prošektityötelijä / språk- og prosjektarbeider
Lasse Davidsen
kielityötelijä / språkarbeider
Malin Vollstad
prošektikoordinaattori / prosjektkoordinator
Styret:
Ronald Jenssen, styreleder (2020-2022)
Vara: Odd Henrik Rudberg (2019-2021)
Ragnhild Bergset Elvestad, nestleder (2020-2022)
Vara: Johnny Mikkelsen (2019-2021)
Hege-Anita Sørensen, medlem (2020-2022)
Vara: Gerd Steinnes Nilsen (2020-2022)
Torbjørn Svane Naimak, medlem (2020-2022)
Vara: Jarle Myrhaug (2019-2022)
Hilde Marie Lund, medlem (2020-2022)
Vara: Birgit Paulsen (2020-2022)
Representantskapet (2020-2023):
Tore Konrad Elvestad, leder (Nordreisa)
Vara: Kirsti Marit Steinlien (Nordreisa)
Ingrid Lønhaug, nestleder (Troms og Finnmark)
Vara: Birgit Dorothea Nielsen (Troms og Finnmark)
Helge Guttormsen (Skjervøy)
Vara: Kathrine K. Hanssen (Skjervøy)
Kai Petter Johansen (Kvænangen)
Vara: Kathrine Lise Pedersen (Kvænangen)
Audun Ludvig Johnsen (Lyngen)
Vara: Wigdis Willysdatter With (Lyngen)
Bernt Eirik Lyngstad (Kåfjord)
Vara: Britt Margrethe Pedersen (Kåfjord)
Representant: Finn Hugo Karvonen (Storfjord)
Vara: Inga Pirita Viik (Storfjord)

Meän omistaajat / Våre eiere

Storfjord kommune

Om senteret
Omasvuono

Skjervøy kommune

Om senteret
Kierua

Lyngen kommune

Om senteret
Yykeä

Kåfjord kommune

Om senteret
Kaivuono

Kvænangen kommune

Om senteret
Naavuono

Nordreisa kommune

Om senteret
Raisi

Troms og Finnmark

Om senteret
Tromssa ja Finnmarkku