Uusi sentterin johtaja // Ny daglig leder

Annie Blomli. Kuva/Foto: May-Britt Blomli

Se norsk tekst nedenfor

Haltiin kväänisentteri toivottaa Annie Blomlin tervetulheeksi sentterin johtajana. Blomli aloittaa suunitelman mukhaan 1. apriilikuuta, ja oon aluksi 100 % määräaikaisessa työsuhtheessa januaarikuun 2023 lopphuun saakka vakituisen työsuhtheen maholisuuela.

Annie Blomli oon 39-vuotias ja kotoisin Raisinvankasta Raisin komuunista. Hän oon suorittannu ylheisopettajan koulutuksen UiT:ssä – Norjan arktinen universiteetti, kansalisen rehtorin koulutuksen NTNU:n osastolla Tromsassa, sekä koulutusjohtamisen maisterikoulutuksen NTNU:ssa Trondheimissa. Hänelä oon aikaisempaa kokemusta sekä koulutustarkastajana ette rehtorina, ja tullee nyt ainheenopettajan paikasta Hansinkentän koulusta.

– Ootan innola päästä käynthiin tehtävissä jotka oottavat Haltiin kväänisentterissä ja tehä töitä kväänin asioitten kans ja puolesta. Minule oon tärkeää jatkaa työtä tuua meät esile našunaalisena minoriteettina, muistelee Annie Blomli.

Blomli tullee Pål Vegard Eriksenin tilale, joka 7,5 vuoen työskentelyn jälkhiin, aloittaa journalistina kväänin aviisissa Ruijan Kaiussa.

– Annie astuu virkhaan suurela kiinostuksela kvääniasioista, hän oon tottunu tekemhään töitä ihmisten kans ja oon kiinostunu suhtheitten rakentamisesta ja yhtheistyöstä, ja lisäksi hänelä oon sekä johtajakokemusta ette korkeampaa koulutusta johtamisesta. Olema erittäin iloisia siitä ette saima hänen mukhaan Haltiin kväänisentterin tiimhiin, sannoo styyrin johtaja Ronald Jenssen.

Luje lissää: Tässä oon hakkiijalista


Ny daglig leder på Halti kvenkultursenter

Halti kvenkultursenter IKS ønsker Annie Blomli velkommen som ny daglig leder. Blomli tiltrer etter planen den 1. april, og er i første omgang tilsatt i en 100 % vikarstilling ut januar 2023, med mulighet for fast ansettelse.

Annie Blomli er 39 år og kommer fra Reisadalen i Nordreisa kommune. Hun er utdannet allmennlærer ved UiT – Norges arktiske universitet, har tatt den nasjonale rektorutdanningen ved NTNU avd. Tromsø, samt master i skoleledelse ved NTNU i Trondheim. Hun har tidligere erfaring både som undervisningsinspektør og rektor, og kommer nå fra en stilling som faglærer ved Storslett skole.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter på Halti kvenkultursenter og ser fram til å jobbe med og for det kvenske. For meg er det viktig å fortsette arbeidet med å synliggjøre oss som en nasjonal minoritet, sier Annie Blomli.

Blomli kommer inn for Pål Vegard Eriksen som, etter 7,5 år i jobben, skal begynne som journalist i den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

– Annie kommer inn med et engasjement for det kvenske, hun er vant til å jobbe med folk og er opptatt av relasjonsbygging og samarbeid, i tillegg har hun både ledererfaring og høyere utdanning innen ledelse. Vi er svært glade for å få henne med på laget i Halti kvenkultursenter IKS, sier styreleder Ronald Jenssen.

Se også: Her er søkerlista