Unge kvener går nye veier! Nå kan du også støtte saken de kjemper for.

Det kvenske språket er truet, og det arbeides aktivt for å bevare og videreutvikle språket. Men for å lykkes kreves det en sterkere innsats, også fra myndighetenes side. Ved å heve statusen fra nivå II til nivå III i Det Europeiske språkcharteret forpliktes myndighetene å gjøre en større innsats for det kvenske språket.

En rekke kommmuner,partier og andre organisasjoner støtter nå kravet om å heve statusen til det kvenske språket. Nå bes også våre fylkeskommuner om å vedta denne støtten.

Unge kvener har nå opprettet underskriftskampanjer til fylkeskommunene, som også du kan skrive under på for å bidra til at saken blir behandlet.

Hilja Huru har laget kampanjen for Finnmark fylkeskommune, som du kommer til ved å trykke her.

Pål Vegard Eriksen har laget kampanje rettet mot Troms fylkeskommune, som du kommer til ved å trykke her.