Ungdom og kvensk – nytt prosjekt hos Halti Kvenkultursenter

Gjennom den nasjonale tilskuddsordningen «Prosjekttilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur» har kvenkultursenteret fått tildelt 80 000 kroner fra Kulturdirektoratet.

Senteret skal gjennomføre en kartlegging av unge nordtromsingers kunnskap om kvensk språk og kultur. Ønsket er at vi skal kjenne ungdommene i vår region bedre og at prosjektet skal gi en pekepinn på hva som skal til for å nå bedre ut til denne gruppen enn vi gjør i dag.


Prosjektet vil være viktig for å heve vår egen kompetanse, og vil på den måten gi oss et grunnlag for å jobbe videre med ungdom og kvenske prosjekter i framtiden. I revitaliseringen av kvensk språk og kultur mener vi ungdommen er en veldig viktig gruppe å ha med på laget. Derfor vil vi forsøke så godt vi kan å lytte til dem, slik at de kan være med på sine premisser.

Av Malin Vollstad