Troms Arbeiderparti med storsatsing på kvensk språk og kultur i Nord-Troms

I februar hadde Troms AP årsmøte og kom med lovnader om satsing på kvenske og samiske kulturnæringer. I en uttalelse heter det blant annet følgende:

«Som et viktig virkemiddel for å stabilisere folketallet i regionen, og skape vekst og utvikling basert på regionens kulturelle kraft, vil Troms AP arbeidet for å understøtte og videreutvikle språk-, kultur- og næringstiltaktiltak basert på samisk og kvensk/finsk kultur.. En forsterket innsats for språklig revitalisering er viktig for både identitet og næringsutvikling. Dette bør derfor være et viktig satsningsområde for kommunene og fylkeskommunen i årene fremover, samtidig som også Sametinget og staten må ta sitt ansvar»

Årsmøtet i Troms AP vil at

:

  • Kommunene og fylkeskommunen gir et godt samisk og kvensk/finsk språktilbud til elever og voksne. Staten må kompensere fullt ut for utgiftene.
  • Kommunene vurderer etablering av barnehagetilbud der samisk og kvensk/finsk språk og kultur blir en naturlig del av tilbudet.
  • Det satses på samiske og kvenske språkreir for barn og unge.
  • Det i større grad enn i dag skiltes på samisk og kvensk i tillegg til norsk, både langs veiene og på offentlige bygg.
  • Det etableres et fond for å understøtte etableringer av kulturnæringer som baserer seg på produkter og virksomhet inspirert av samisk og kvensk kultur.
  • En aktiv markedsføring av regionen som en flerkulturell region bør være en del av reiselivssatsningen og reiselivsprodukter med samisk og et kvensk innhold bør utvikles i sterkere grad enn i dag

Troms AP har igangsatt følgende tiltak allerede

:

  • Vi jobber for å styrke de økonomiske bidragene til samiske- og kvenske kulturdager og festivaler.
  • Vi jobber for statlig finansiering av siste byggetrinn i Halti kvenkultursenter i Nordreisa vi jobber for permanent drift av Storfjord språksenter.