Trespråklig skilting

«Regionen er preget av kulturelt mangfold. Den kvenske og samiske tilstedeværelsen i området, er kjent til alle tider, i tillegg til det norske.

Stedsnavn minner altså om stedets historie, og stedets historie kan på ulike måter ha betydning for vår identitet og utformingen av dagens samfunn. Trespråklige veiskilt viser til områdets flerkulturelle historie, og det er grunn til å tro at det ligger en kollektiv aksept for mangfoldet i vår region. Man har arbeidet med kvensk og samisk synliggjøring i lang tid, og det er på tide at dette kommer til uttrykk også på de offentlige veiene.

Folk er stolte av å tilhøre et område preget av ”Tre stammers møte”, og trespråklig skilting der det er naturlig, vil være en flott måte å presentere vår kultur og historie på. Det vil være viktig ikke bare for befolkningen i området, men også når vi presenterer vår region utad.»

Les hele uttalelsen her:

PublisertTrespråkligskilting