Trespråklig eventyrturné 2021 utgår

Som følge av koronasituasjonen vil Trespråklig eventyrturné, som normalt tilbys til 1. trinns elever i Nord-Troms i januar, utgå i 2021.

Trespråklig eventyrturné er en kvensk/samisk språkturné som har vært arrangert siden 2013 av Halti kvenkultursenter IKS, Giellasiida – Samisk språksenter i Kåfjord, Bibliotek- og kulturbussen og biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.

Vi tar sikte på at turneen gjennomføres som normalt i 2022.