Trespråklig eventyrsuksess i Nord-Troms

NYX

Turneen, som nærmest har blitt en tradisjon, tilbyr trespråklig opplegg til barnehager og småtrinn. Med Bibliotek og kulturbussen som arena, presenterer språkarbeidere fra kvenkultursenteret og Samisk språksenter sine respektive språk til elevene gjennom eventyr og tillagte aktiviteter og oppgaver. Turneen besøker alle seks kommuner i Nord-Troms på syv dager, med omkring 25 språkopplegg.
Hør hva biblioteksjef Arne Steinnes i Kåfjord sa til NRK Troms den 25. jaunar
Se Kåfjord biblioteks daglige oppdateringer fra turneen
Halti kvenkultursenter skal ut på ny turne i mai/juni, denne gangen kun sammen med Bibliotek- og kulturbussen. Denne turneen settes opp i tilknytning til Paaskiviikko med kvensk språktilbud til elever på 5. trinn i hele regionen. Den kommende turneen vil også bli arrangert for 4. år på rad.
– Samarbeidet og konseptet på eventyrturneen er unikt og formidlerne gjør en flott jobb, tilbakemeldingene er utelukkende positive, det sier daglig leder på Halti kvenkultursenter, Pål Vegard Eriksen.
– Begge turneene er blitt svært viktige tiltak for kvenkultursenteret og er noe av det første vi setter på aktivitetskalenderen foran et nytt år.
(Foto: Lars Arvid Turunen)