Tilskudd til Halti Kvenkultursenter IKS

Halti Kvenkultursenter IKS har fått inntil 650 000 kroner over statsbudsjettets kap 567, post 73 i 2015 til drift. Senteret har også fått inntil 320 000 kroner til prosjekter innen språk- og kulturtiltak.

– Det er nødvendig med større satsing og mer midler for å ha rammer for revitalisering av kvensk språk, men i dag gleder vi oss over økningen til drifta og det vi anser som nødvendige tiltak. For oss handler det både om å videreføre tiltak og sette i gang med nye.

– For Halti Kvenkultursenter er dette en glad-dag, sier daglig leder Pål Vegard Eriksen.