Ti år siden stiftelsesdato

I 2006 startet Nordreisa kommune opp et kvenkulturprosjekt som blant annet innebar oppstart av arbeidet med å opprette et permanent senter for kvenkulturen i Nord-Troms og Troms. Det samme året ble Halti nasjonalpark- og kvenkultursenter AS stiftet. I 2009 ble imidlertid kvenkultursenteret stiftet som et SUS, og over nyttår i 2010 ble Halti kvenkultursenter IKS et eget selskap opprett med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99.

I dag, 16. desember 2019, markerer altså Halti kvenkultursenter at det er ti år siden stiftelsesdato. Vi markerer dagen med å slippe en youtube-video med julesangen Joulupuu oon rakennettu, vakkert framført av barna i Kielitruisku Raisissa! Videoen er en del av prosjektet Kieliaalto som er støttet av Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Klikk her for å se videoen Joulupuu oon rakennettu 

Vi retter en takk til alle som har bidratt: Kielitruisku Raisissa, Tove Raappana Reibo, Katriina Pedersen, Peter Vang, Øystein Fredriksen og Jørn Holm AS.


Den 16. mars 2020 er det ti år siden kvenkultursenteret ble registrert som et eget selskap (IKS), og vi tar derfor sikte på en 10-årsmarkering i tilknytning denne dagen…