Syskyplaanat. Høstplaner.

 

 

 

For høsten 2013 ser planene ved senteret slik ut;

  • August: deltakelse på leirskolen til Manndalen skole der mellomtrinnet får innføring i kvensk kultur og språk
  • September: Deltakelse på utedag for 4. klassinger fra Nordreisa og Kvænangen i samarbeid med bl.a Halti nasjonalparksenter. Elevene vil få innføring i kvensk kultur og språk.
  • Deltakelse og innlegg på språkkonferansen i Vadsø.
  • Oktober: Forestillingen ”Muisto ja Toivo” skal på turne til Vadsø, og settes opp sammen med lokale deltakere, ihana!, våre musikere og Kvensk sanggruppe.
  • Vi holder 30 timers nybegynnerkurs i Kvænangen i løpet av høsten
  • Planleggingsmøter i alle kommuner for Paaskiviikko 2013. Paaskiviikko 2013 arrangeres fra 1.- 8. juni.
  • Møter i kvensk samarbeidsråd
  • Deltakelse i prosjekt til Kvensk institutt og Storfjord språksenter. Produksjon av lydkurs i kvensk, som skal distribueres på nett og radio.
  • Øvinger for Kvensk sanggruppe. Sanggruppe deltar bl.a. på sangkafè i Burfjord i november/desember

Flere tiltak kommer etter hvert.

Videre tilbyr vi gratis innførings- og videreføringskurs på 1-2 timer for barnehagepersonell. På kurset lærer deltakerne hvordan de skal uttale kvenske ord og de lærer litt om hvordan den kvenske grammatikken er oppbygd. De lærer enkle ord og fraser, og noen enkle barneregler og sanger. Barnehagene får utdelt materiell som kan brukes sammen med barna, og dette kurset gir de ansatte i barnehagen kunnskaper som vil gjøre bruken av materiellet bedre. Kurset kan også tilpasses andre arbeidsgrupper.

Ønsker dere kurs, så ta kontakt!

Ellers er vi tilgjengelig for befolkningen i våre eierkommuner. Kontakt oss gjerne om det er noe vil kan bidra med!