Støtte til kvenske språkprosjekt

Kulturdepartementet lyste i juli 2015 ut 3,9 millioner i prosjektmidler til oppfølgig av språkmeldingen. Målet med prosjektmidlene er å styrke norsk språk, minoritetsspråkene i Norge og norsk tegnspråk. Den samlede søknadssummen var fire ganger høyere enn potten, melder Kulturdepartementet.

Av disse midlene ble det totalt gitt tilsagn om 950 000,- til kvenske prosjekt.

Halti kvenkultursenter får 200 000,- til kvensk språksatsing i Nord-Troms, Norges arktiske universitet – UiT og Kvensk institutt fikk 250 000,- til omsetting av kvensk grammatikk til norsk og Kvensk institutt fikk 500 000,- til kvenske språkreir. Prosjektmidlene er tilskudd over statsbudsjettet for 2015.

Halti kvenkultursenter er svært glade for den viktige støtten som her blir tildelt kvenske språktiltak!

Foto: Heidi Nilima Monsen/Ruijan Kaiku