Storfjord kommune støtter kvensk!

Nå har også Storfjord kommune vedtatt å støtte kravet om oppgradering av kvensk fra nivå II til nivå III i det Europeiske språkcharteret!
Storfjord kommunestyre mener at alle minoritetsspråk i Norge bør ha samme vern, og støtter ønsket om oppgradering av det kvenske språket fra
nivå II til nivå III i språkcharteret! Storfjord er den fjerde kommunen som vedtar denne støtten, etter Porsanger, Nordreisa og Kvænangen.

Svært gledelig! Hvilken kommune er neste ut til å vedta støtte?