Stiftelsesmøte i Kvensk sanggruppe

Kvensk sanggruppe har sunget gamle finske og kvenske sanger som har vært vanlig i Nord-Troms. I 2013 deltok sanggruppa, sammen med barn og unge i regionen, på prosjektet «Muisto ja Toivo», der man også spilte inn CD-platene «Muisto» og «Toivo».

Nå slår man seg imidlertid sammen og starter opp som kombinert barne- og voksenkor under eget organisasjonsnummer.  Kvensk sanggruppe inviterer derfor til stiftelsesmøte på Halti-bygget på Storslett, lørdag 13. september kl. 14.00. 

Etter møtet blir det en kort øving og servering.

Alle som vil, både gamle og nye medlemmer, er hjertelig velkommen!

 

For mer informasjon, kontakt intinativtaker Tove Reibo på tlf 913 40 920 eller e-post tovereibo@gmail.com