Språkkafé og sangkveld

FAMILIE – PERET

Språkkafé kl. 18.00-19.00 for de som kan eller vil lære kvensk.
Temaet i dag er peret – familie. Vi snakker sammen på kvensk om familien vår.
Enkel servering.

Sangkveld kl. 19.00-20.30 for «Kvensk sanggruppe i Nord-Troms». Vi vil gjerne ha nye medlemmer med! Vi synger kvenske sanger fra regionen, og øver til opptreden under Paaskiviikko 2013;-)

Det eneste «kravet» til å delta er at du har lyst til å være med:-)

Velkommen til nye og gamle deltakere!