Språkkafé og sangkveld

Velkommen til årets første språkkafé og sangkveld. Vi møtes torsdag 19.januar klokken 18.00 på Halti-bygget, Storslett.
På språkkafeen øver vi oss på å lese og oversette enkle tekster. Enkel servering. Etterpå synger vi kvenske sanger som har vært brukt i Nord-Troms. Vi som har vært samlet har kunnskaper på ulike nivåer innenfor både språk og musikk. Det eneste «kravet» til å delta er at du har lyst til å være med:-)
Velkommen til nye og gamle deltakere!