Spennede disputas «Religion og fiendebilder. Læstadianismen, statskirken og kvenene 1870-1940»

Master i historie ROLF INGE LARSEN holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning historie:

“Utviklingslinjer i den læstadianske bevegelsen i Sverige og Finland 1861-1899 Fredag 8. februar 2013, kl. 10.15-11.00 Auditorium E-0101, HSL-fak DISPUTAS

Doktoranden vil offentlig forsvare for ph.d.-graden avhandlingen:

«Religion og fiendebilder. Læstadianismen, statskirken og kvenene 1870-1940» Fredag 8. februar 2013, kl. 12.15 Auditorium E-0101, HSL-fak

«Tema for avhandlinga er korleis forholdet mellom læstadianismen og statskyrkja vart påverka av det fiendebiletet av kvenane som norske styresmakter hadde fram til 2. verdskrigen.

Og Larsen er den første som drøftar denne tematikken med ei biografisk tilnærming på lokalt aktørnivå i Lyngen og Vadsø over ein lengre samanhengande periode – han ser med andre ord på kva dei lokale prestane og bispane faktisk meinte, skreiv og gjorde.»

Les mer om dette, og også selve avhandlinga her.