Solid økning til Paaskiviikko

Norsk kulturråd har i en årrekke bidratt med økonomisk støtte til Paaskiviikko. Kulturrådet vært festivalens største bidragsyter, og har gjort det mulig både å arrangere og videreføre de kvenske kulturdagene i Nord-Troms.

I år har kulturrådet bevilget kr. 250 000,- til Paaskiviikko 2017 gjennom støtteordningen for tverrfaglige tiltak, en økning på 25 % fra 2016.

Se også: Treårig støtte til Paaskiviikko

Tidligere i vinter presenterte kulturrådet sin nye nettplattform for immateriell kulturarv og levende tradisjoner i Norge. På plattformen skriver de at festivaler kan også være immateriell kulturarv. Halti kvenkultursenter ble oppfordret til å sende inn bidrag om Paaskiviikko, og bidraget finner du her.

Halti kvenkultursenter takker ydmykt for støtten til årets festival og vi gleder oss til 10 årsjubileum