Skjervøy kommune støtter oppgradering av kvensk språk!

Stadig flere kommunestyrer vedtar sin støtte til å oppgradere kvensk fra nivå II til nivå III i Det Europeiske språkcharteret. Dette vil innebære at myndighetene må ta ansvar for det kvenske språket. Nå har også Skjervøy kommunestyre enstemming gitt sin støtte til kravet.

Les protokollen fra kommunestyremøte 11.09.12 her.

Kvensk samarbeidsråd sendte i mai 2011 en henstilling til kommunene i Nord-Troms og Alta, om å støtte oppgradering av det kvenske språket. Det kvenske språket ble i 2005 anerkjent som et minoritetsspråk på nivå II i henhold til den europeiske minoritetsspråkpakten; språkcharteret. Det betyr at myndighetene har anerkjent språket, men ikke fulgt opp med midler for å ivareta og videreutvikle det kvenske språket. Kvensk samarbeidsråd ønsker en oppgradering av språket til nivå III, da man forflytter det økonomiske ansvaret for kvensk fra kommunene til de sentrale myndigheter.

Kvensk samarbeidsråd mener at Staten Norge er forpliktet til å ivareta det kvenske språket, og det haster! Kvensk er et svært truet språk, og språkbærerne blir stadig færre. Til nå har kommunene Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Nordreisa, Kvænangen og Porsanger vedtatt sin støtte til oppgradering. I tillegg har Troms arbeiderparti gitt sin støtte til oppgradering.