Satsing på kvensk i Kåfjord

Avisa Ruijan kaiku har intervjuet ordfører Bjørn Inge Mo om kvensk. Han forteller at AP og SP er i startfasen med å starte et prosjekt for å fremme kvensk språk, kultur og historie, og ønsker innspill fra de kvenske organisasjonene og fagmiljøet i dette arbeidet.

Han tror konfliktene omkring Kåfjords innlemmelse i samisk forvaltningsområde, ville vært adskillig dempet om man den gang hadde tatt det kvenske med. Det er viktig å jobbe for det kulturelle mangfoldet.

Mo sier han har et sterkt forhold til det kvenske språket og kulturen, og har hørt historier om den kvenske tilknytningen på hjemplassen og i kommunen, gjennom hele sin oppvekst.

Det er svært gledelig at Kåfjord kommune går inn for å ivareta sin kvenske befolkning!

Les mer i Ruijan kaiku.