Samarbeidsavtale

Avtalen er et ledd i å styrke kvensk språk, kultur og rettigheter og bidra til at staten Norge oppholder sin forpliktelse ovenfor kvenene som nasjonal minoritet.

Partene skal samarbeide om revitaliseringstiltak for å styrke det kvenske språkets stilling i Nord-Troms. Språktiltak skal følge kvensk normering og grammatikk, med synliggjøring av kvenske dialekter i regionen.

Se vedlegg for å lese hele avtalen.