Samarbeid mellom lokallag i Nord- Troms og Alta

To kvenforeninger i Skibotn, en i Kåfjord, en i Nordreisa, en i Kvænangen og en i Alta har bestemt seg for å ha tettere kontakt og jobbe sammen med felles saker, skriver avisa Ruijan Kaiku.

– Oddvar Ørnebakk fra Skibotn tok initiativet. Han foreslo at vi skulle tette kontakten, fordi sammen er vi sterke. Halti kvenkultursenter er med som koordinator for samarbeidsplattformen, forteller Anne Gerd Jonassen (Kvænangen og landsstyret) og Grete Alise Nilima Monsen (bilde) til avisen. Sistnevnte er leder for Alta Qvænforening.

– På samme måten står vi sterkere når vi selv kontakter politiske partier med våre synspunkter og krav – det blir mer tyngde når flere lokallag står samlet om et initiativ. Meningen er også å bli bedre kjent, sier Jonassen videre.

Kåfjording representerte kvenene

 

 

På samme side skriver avisen om Pål Vegard Eriksen fra Manndalen i Kåfjord som representerte Norske Kveners Ungdom (NKF) på Ungdommens Nordiske Råd (UNR) som fant sted i Reykjavik på Island i midten av oktober.

På samme side skriver avisen om Pål Vegard Eriksen fra Manndalen i Kåfjord som representerte Norske Kveners Ungdom (NKF) på Ungdommens Nordiske Råd (UNR) som fant sted i Reykjavik på Island i midten av oktober.

– Jeg var observatør for Kveeninuoret. De ønsket å sende meg ned både for å gi meg erfaring, men også for å være representert og for å spre budskapet om hvem kvenene er, forteller Pål Vegard Eriksen til Ruijan Kaiku.

– Jeg fikk kontakt med flere ungdom. Norske, svenske og finske i hovedsak. Det kan jo hende noen av dem blir politikere i fremtiden og det kan jo komme kvenene til gode, hvem vet?

TRYKK PÅ PDF-FILEN UNDER FOR FULLSTENDIG ARTIKKEL FRA RUIJAN KAIKU

 

ruijankaikunov101