Riksantikvaren støtter verdiskapningsprosjektet Kyläpeli

Bakteppet for prosjektet er at Riksantikvaren har foreslått Reisadalen som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA), med særlig fokus på kvensk bruk og tilstedeværelse.

I tilsagnet fra Riksantikvaren av 21.03.17 heter det at

«tilskuddet skal dekke forprosjektmidler for etablering av et årlig kvensk friluftsspill og gjennom det bidra til økt kunnskap om kvenske kulturminner og immateriell kulturarv, samt utvikle lokale reiselivsprodukter basert på det kvenske kulturlandskapet».

Årets spel er et pilotspel, og planlegges som en kunnskapsreise fra Halti (Storslett) til Ovi Raishiin(Saraelv), Reisa nasjonalparks innfallsport. Reisen inkluderer stopp underveis, for å formidle kvensk historie, tradisjoner og kulturminner. Prosjektets mål er å kartlegge interesse og samarbeidsparter for spelopplevelsen, utvikle mal for kunnskapsreisen, utvikle manus og gjennomføre pilotspel.

Etter det vi kjenner til, er dette historiens første kvenske spel, og den første utgaven har fått tittelen «Mun kultani – mitt gull».

Spelet inngår i programmet til Forskningsdagene i Nord-Troms i 2017. Det finnes kun et begrenset antall billetter, og de første billettene ble revet bort allerede i juni, i forbindelse med et billettslipp på Halti under Paaskiviikko 2017. Her kan du sikre din billett!

Prosjektet Kyläpeli (landsbyspel) er et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter, ITU kvensk teater trupp, Halti nasjonalparksenter og Halti næringshage/Forskningsdagene. Prosjektleder er Inger Birkelund, ihana! as.

I tillegg til det ovennevnte har prosjektet flere andre finansiører, sponsorer, involverte bedrifter, samt om lag 60-70 personer i alle aldre som legger ned til sammen ca. 3000 timer i egeninnsats for at dette skal kunne realiseres.