Representantskap 2015-2019

Representantskapet består av en representant og en vara fra hver av de seks eierkommunene og fra Troms fylkeskommune, som velges og følger valgperioden for kommune- og fylkestingsvalg.

Representanter 2015-2019:
Johanne Sommersæter, ordfører (Nordreisa). Vara: Bjarne Josefsen (Nordreisa)
Irene Toresen, varaordfører (Skjervøy). Vara: Ingrid Lønhaug (Skjervøy)
Siv-Elin Hansen, representant (Troms). Vara: Terje Olsen (Troms)
Guri-Ellen Isaksen, representant (Kvænangen). Vara: Tryggve Enoksen (Kvænangen)
Ole Anton Teigen, representant (Lyngen). Vara: Rita Ribe (Lyngen)
Svein-Oddvar Leiros, representant (Kåfjord). Vara: Ludvig Rognli (Kåfjord)
Inga-Pirita Viik, representant (Storfjord). Vara: Ilmar Monlund (Storfjord)