Rekordtildeling for Paaskiviikko

Norsk kulturråd har også i år gitt støtte til gjennomføringen av de kvenske kulturdagene i Nord-Troms. Paaskiviikko 2016 er tildelt kr. 200 000,- over posten «Prosjektstøtte: Andre formål», fullstendig tildelingsliste finnes på kulturrådets hjemmesider.

– Vi er veldig fornøyde, til tross for at søknadssummen var noe høyere. Det ligger en mangeårig og solid arbeidsinnsats bak, og festivalen har blitt en viktig arena for veldig mange. Paaskiviikko har aldri tidligere fått et så stort tilskudd fra Kulturrådet eller noen andre for den saks skyld, sier Pål Vegard Eriksen (midten), daglig leder på Halti kvenkultursenter.

Johanne Sommersæter (t.h) startet i 2007 med Baaskifestivalen i Nordreisa, og etter at Lisa Vangen (t.v) overtok ble Paaskiviikko en regional festival som fra sommeren 2010 har hatt sine arrangementer i alle de seks kommunene i Nord-Troms.