Rekonstruksjon av «kvenøksa»

I 1966 ble det gjort løsfunn av en jernøks i en nypløyd potetåker på gården Nyvoll i Manndalen i Kåfjord kommune. Gården er en av tidligste bebodde gårdene i bygda.

Øksefunnet viste seg å være en såkalt «kvenøks», og ble sendt til Tromsø museum, der den også befinner seg i dag. Øksetypen (bile) har vært vanlig mellom år 1500 og 1750, men kan ha oppstått allerede på 1300-tallet, og kanskje tidligere. Simon Povel hos Tromsø museum mente øksa kunne være 600-800 år gammel.

Kåfjord kvenforening ønsket en kopi av øksa, og gjorde i den forbindelse en henvendelse til Nord-Troms museum. Forespørselen satte i gang et økseprosjekt for museet, som inkluderte dokumentasjon og gjenskaping av øksa, og museets smed, Hans Erik Olsen, fikk oppdraget med å rekonstruere øksa.

Som en del av rekonstruksjonsprosessen ble det under Paaskiviikko 2021 i juni arrangert «åpen smie» på Markedsplassen i Skibotn, slik at publikum kunne få med seg deler av prosessen, der nevnte Hans Erik Olsen, med Vartosmeden Jan-Tore Ovesen som oppslager, utførte arbeidet. Paaskiviikko 2021, i samarbeid med Halti kvenkultursenter IKS og Kåfjord kvenforening, ønsket å dokumentere prosessen, og resultatet ble denne flotte filmen som er produsert av Jørn Holm AS.

Vi takker alle involverte for samarbeidet!


Paaskiviikko 2021 er støttet av: