Program for Paaskiviikko 2017

Yykeä/Lyngen

Daniel Wikslund (t.v.) og Mats Dimming (t.h). Foto: Pål Vegard Eriksen

Onsdag 7. juni
11:15 – Lenangen skole
Skolekonsert v/Daniel Wikslund & Mats Dimming
Arr: Halti kvenkultursenter IKS

 

 

Omasvuono/Storfjord

Hans-Erik Olsen holder også i år smia på Markedsplassen åpen for de som er interessert i å vite mer om smieteknikk og prinsipper.

Tirsdag 6. juni – Fredag 9. juni 

UTSTILLING
10:00-18:00 – Kafé Ruija
Religiøs litteratur på finsk – Fra samlinga til Nord-Troms Museum

Fredag 9. juni
20:00 – Broen Pub
Kvensk aften med quiz og åpen scene
Arr: Storfjord språksenter / Broen Pub

Lørdag 10. juni
10:00-14:00 – Markedsplassen
Åpen smie. Formidling av verktøysmiing v/Hans-Erik Olsen
Arr: Nord-Troms Museum

12:00-18:00 – Hottigården
Kvensk/finsk musikktreff
Arr: Skibotn kven- og finneforening / Kvenlandsforbundet

15:00-16:30 – Kafé Ruija
Kielikafea – Språkkafé
Arr: Språkrådet / Kvensk språkting

18:00-19:00 – Kafé Ruija
Aaretkammari – Skattkammer. Konsert med Vokal Nord (Forhåndskjøp billett)
(Inngang kr 200,-/Gratis for barn under 18 år)
Arr: Vokal Nord / Halti kvenkultursenter IKS

Søndag 11. juni
10:00-12:00 – Hottigården
Kvensk/finsk musikktreff – avslutning
Arr: Skibotn kven- og finneforening / Kvenlandsforbundet

OVERNATTING I STORFJORD