Program for Paaskiviikko 2014

PAASKIVIIKKO 2014

Tro og overtro

Lyngen søndag 1. juni

Sted: Eidebakken skole.  Inngang:100 kr, barn gratis. Kafèsalg

Klokken 18.00

 • Åpning v/Anders Bals, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hilsning fra ordfører Gunn Sølvi Jensen.
 • Kulturskole underholder

 • Bjørn Ivar Hammervold «Den kvenske salmeskatten», om den nye salmeboka og de kvenske salmene. Sang ved Anna Kaisa Räisänen og Eskild Johansen

 • Nils Einar Samuelsen, foredrag «Læstadianisme i dagens Nord-Troms»

 • Konsert: Sattuma

  http://www.youtube.com/watch?v=21mUP4Mjp6s&list=PLCkuardox5KwRk1beQ3Wb8blxcIlEFrpc

         http://www.youtube.com/watch?v=ZbtILiPo-94 

Storfjord mandag 2. juni

 • 16.00-18.00 Åpent museum. Markedsplassen, Nord-Troms museum. Demonstrasjon av smieteknikker.

Sted:Skibotn samfunnshus. Inngang:100 kr, barn gratis

Klokken 18.00

 • Åpningshilsen ved Reidun Mellem
 • Barnekor synger
 • Reidun Mellem forteller sagn og eventyr fra nærområdet.
 • Kvenske salmer v/Anna Kaisa Räisänen og Eskild Johansen
 • Bente Imerslund, foredrag «Om Kalevala»
 • Konsert: Sattuma

Kåfjord tirsdag 3. juni

 • Fra kl. 16.00         Mat- og kafesalg v/Olderdalen husflidslag på Kåfjord kultursenter

Sted:Kåfjord kultursenter. Inngang:100 kr, barn gratis

Klokken 18.00  

 • Åpning ved Jan Johansson
 • Kevin Eriksen og Kaivuonon Kläpit synger
 • Forestillingen ”Muisto ja toivo”
 • Frode Lervoll: «Å være læstadianer i dagens samfunn» Foredrag.
 • Anette Langås Larsen: «Blåsing/kurering» Foredrag.
 • Konsert med Julma

Skjervøy onsdag 4. juni

Sted: Bøteriet, Hotell Maritim. Inngang 100 kr, barn gratis

Kafèsalg

Klokken 18.00

 • Åpning v/Ingrid Lønhaug
 • Per Bjørkestøl «Barndomsopplevelser i Uløybukt»
 • Kulturskolen underholder
 • Foredrag v/Kjell Skog «Lyngenlæstadianismen; fra å være samisk vekkelsesbevegelse til å bli pietistisk og fornorsket.»
 • Konsert: Julma
 • Konsert: Varige mén

http://www.youtube.com/watch?v=DgK3IYi5QXE

Kvænangen 5. juni

Sted: Kvænangsbotn samfunnshus.Inngang 100 kr, barn gratis

Kafèsalg

Klokken 18.00

 • Åpning v/ordfører Jan Helge Jensen
 • Finskelever synger
 • «Blodstopping» foredrag ved Anni Henriksen
 • Jan Johansson fra Pajala synger og spiller
 • Konsert: Linstampan viseband

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=go3W-z92dNs

Nordreisa, fredag 6. juni

 

”Med blues i paletten” er et arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken. Barn fra 8. klasse v/Storslett skole har jobbet med musikk og malerier sammen med Svein Arild Berntsen og Steinar Steffensen. Konsert og utstilling av malerier på Point.

Kurs i spinning
Arr: Nordreisa Husflidslag
Sted: Sørkjosen skole
Kursleder: Ole Jan Knutsen
Tid: Fredag 6/6 kl. 18-21, Lørdag 7/6 kl. 10-18, Søndag 8/6 kl. 10-17
Pris: Kr. 1000,- (Kr. 800,- for medlemmer)
Påmelding: Karin Spirdal, tlf: 900 65 016

Nordreisa Husflidslag har ulike kurs og aktiviteter på markedet.

Våre festivalkunstnere har salgsutstilling i Sokkelvikhuset: Laila Lanes, Anne Grethe Loua og Eva Jørgensen.

   

Markedsplassen ved Kronebutikken i Sørkjosen

Inngang voksne 50,-, barn gratis

16-21 Åpent marked og fiskekortsalg
17.00 Åpning v/Hilja Huru, leder i Norske kveners forbund

17.15 Päivi Laakso

: performance «Troens verktøy»

18.00 KveenIdol

21.00 Gammeldanskveld i lavvoen med Lakselv spellemannslag. Salg av mat og drikke. 18 års aldersgrense. Inngang 100,-

 

 

 

 

Nordreisa, lørdag 7. juni

Markedsplassen ved Kronebutikken i Sørkjosen

Inngang 50 kr voksne, barn gratis.

10-18 Åpent marked og fiskekortsalg
Miniseminar i storlavvo11-13.00:

11.00 Anni Henriksen «Om boka Blodstopping og mottakelsen av denne»

11.45 Frode lervoll «Å være læstadianer i dagens samfunn»

12.30 Borghild Braastad «Folketro»

 

13.00 Konsert: Lakselv spellemannslag

14.00 «Kvenene i Nord-Troms i kilder fra 1700- og 1800-tallet.» Harald Lindback fra Statsarkivet i Tromsø

16:00 Forestilling: ”Muisto ja toivo”

Forestilling med ihana! v/Inger Birkelund, Kvensk sanggruppe i Nord-Troms, barn og unge og musikere.

20.00 Festkveld i lavvoen
Salg av mat og drikke. 18 års aldersgrense
Inngang 100,-

Nordreisa, søndag 8. juni

11.00 Kvensk gudstjeneste i Bergmo kapell, Reisadalen

13-17 Familiedag på Tørfoss kvengård
arr. Nord-Troms museum
Inngang:Familie 60,- voksne 40,- kr, barn 30,-

Matsalg. Røykbadstu. Baking i steinovn. Leker for ungene.
Framvising av elvebåter.

 

Kontaktinformasjon:

Lisa Vangen, festivalprodusent, lisa@nordtroms.net, tlf. 91104059

Tove Reibo, festivalmedarbeider, tovereibo@gmail.com, tlf. 91340920

Eskild Johansen, daglig leder, kvenkultursenter@halti.no, tlf. 4800572516