Planleggingsmøter for Paaskiviikko 2012

Møtene som er fastlagt:

Lyngen: 15. november. Sted: Fablab, Polleidet, klokka 11.

Storfjord: 18. november. Sted: Møterommet på samfunnshuset i Skibotn. Klokka 11.

Kåfjord: 18. november. Sted: Marielund, Manndalen klokka 14.

Nordreisa: 22.november . Sted: Kantina i Halt-bygget klokka 14.

Skjervøy: 23. november. Sted: Rådhuset, klokka 12.30.

Kvænangen: 24.november. Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset i Burfjord klokka 14.

Velkommen alle sammen!

Bli med å trekk lasset sammen med oss, så planlegger vi fantastiske kvenkulturdager i Nord-Troms i juni!