Planlegging Paaskiviikko 2013

Paaskiviikko 2013 blir arrangert fra 2. -9. juni.

Vi starter opp med planleggingsmøter:

Kåfjord:     torsdag 18. oktober klokken 09.00 på møterommet i 1. etg. på Kåfjord rådhus.

Bok- og kulturbussen i Nord-Troms:     tirsdag 23. oktober klokken 13.00 på Kåfjord bibliotek.

Nordreisa:     tirsdag 30. oktober klokken 14, i kantina på Halti-bygget

Kvænangen:   fredag  9.november kl.14. på Kvænangsbotn grendehus

Storfjord:     mandag 12. november klokken 14, i biblioteket på Skibotn samfunnshus

Skjervøy: tirsdag 6.november kl.14.00 på Skjervøy rådhus

Lyngen:  onsdag 31.oktober kl. 10.00 på det nye rådhuset på Lyngseidet

Velkommen!