Planlegging av kvenske studier ved Universitetet i Tromsø

I planlegginga trengs det tilbakemeldinger fra deg og andre potensielle studenter, hvilken studieform som er mest ønskelig.
Universitetet ønsker bl.a. svar på følgende spørsmål:
1. Skal vi ha helstidsstudier eller deltidsstudier?
2. Er det interesse for kvensk bachelor?
3. Skal vi ha mest vekt på klasseundervisninga eller på nettbaserte studier?
4. Er det behov for undervisning i forskjellige kvenske varianter?
5. Er interessen størst for praktisk kvensk eller også for mer teoretiske kunnskaper?
6. Er det andre ting som vi burde ta hensyn til?

Vi håper du tar deg tid til å sende svar til Eira Söderholm, på e- post:
eira.soderholm@uit.no

Norske kveners forbund har intervjuet Eira Söderholm om kvensk studieframtid. Intervjuet kan du lese ved å følge vedlagte link.