Pilotprosjekt for kvensk kompetanseheving av barnehagepersonell i Nord- Troms

Pilotprosjekt Innføring av kvensk til barnehagepersonell i Nord Troms

Halti kvenkultursenter IKS har høsten 2010 tilbudt et gratis 1.5 timers kurs i innføring av kvensk språk, språkets oppbygging og uttalelse til barnehagepersonell i Nord- Troms.

Etter kurset skulle kursdeltakerne kunne lese enkle tekster på kvensk samt synge enkle sanger. Kurset ble utviklet og gjennomført i samarbeid med Storfjord språksenter. Kurset ble lagt til en kursdag eller planleggingsdag barnehagene hadde til rådighet, før desember 2010. Tre barnehager ble valgt ut, Leirbukt barnehage i Nordreisa, Oteren barnehage i Storfjord og Olderdalen barnehage i Kåfjord kommune.I forkant av kurset ble det laget kursmateriell som ordlister, plakater og sangtekster. Det ble også delt ut ett hefte med kvenske rim og regler fra Kvensk Institutt i Børselv. Ideen bak kursmateriellet var at barnehageansatte kan bruke dette i barnehagehverdagen.

Elisabeth Torstad har vært engasjert som prosjektleder for dette prosjektet.

Det ble i forbindelse med kurset laget ett evalueringsskjema som barnehagene skal fylle ut etter endt kurs. Om barnehagepersonalet anser dette minikurset som givende, ønsker Halti kvenkultursenter IKS å tilby kurset til flere barnehager i Nord- Troms i 2011.

Ønsker du dette kurset til deres barnehage, så ta kontakt!