Treårig støtte til Paaskiviikko

I 2017 er det vedtatt at ytterligere to festivaler er innvilget en treårig tildeling; Samisk Uke og kvenkulturfestivalen Paaskiviikko i Nord-Troms, det skriver Troms fylkeskommune på sine hjemmesider.

– Det er ekstra gledelig å kunne løfte frem Paaskiviikko, som er den eneste festivalen som har kvensk språk og kultur som hovedfokus. Festivalen som arrangeres i alle seks kommunene i Nord-Troms, sammen med kvenkultursenterets helårlige arbeid, er særlig viktig for å revitalisere, lære, formidle og styrke kvensk språk og kultur i vår region, sier fylkesråd Willy Ørnebakk.