Tar sikte på Paaskiviikko 2021

Paaskiviikko ble arrangert for første gang i 2007, og Paaskiviikko 2021 blir dermed den 15. utgaven i rekken.

Dato for Paaskiviikko 2021 (kvenske kulturdager i Nord-Troms) er satt til perioden 7. – 13. juni.

På Facebook er arrangementet Paaskiviikko 2021 opprettet, og de som huker av for «interessert» eller «skal», vil kunne få varsel om oppdateringer underveis.

Gjennomføring av de kvenske kulturdagene avhenger av finansiering, samt eventuelle restriksjoner med tanke på Covid-19.