Sangkveld og gudstjeneste

«Kvænkirka» i Nordreisa. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen

Paaskiviikko 2020, kvenske kulturdager i Nord-Troms, blir hovedsakelig avholdt via Paaskiviikkos facebookside, med digitale visninger hver dag i perioden 8. – 14. juni. Til tross for dette blir det likevel mulig å delta på to fysiske arrangementer:

  • Torsdag 11. juni kl. 19:00 inviterer Skjervøy sokn til «Iltalaulu / Sangkveld» i Skjervøy kirke.
  • Søndag 14. juni kl. 11:00 inviterer Nordreisa sokn til kvensk-norsk gudstjeneste i Nordreisa kirke. Dette arrangementet kan også følges på stream via Nordreisa sokns facebookside.

Merk at arrangementene har begrenset antall plasser (50 personer), dette i henhold til gjeldende retningslinjer.

DELTAR: Det kvenske koret KvääniÄänii deltar på begge kirkearrangementene under Paaskiviikko 2020. Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter


Mer om Paaskiviikko 2020:


Paaskiviikko 2020 er støttet av