Høybråten til Paaskiviikko

Dagfinn Høybråten. Kuva/Foto: David Jensen, UiT - Norges arktiske universitet

Ganske nøyaktig ett år etter at det ble klart at Dagfinn Høybråten skulle lede arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonen, gjør han det som angivelig blir hans første offisielle besøk som kommisjonsleder. Lørdag 15. juni gjester han Halti og Nordreisa i anledning de kvenske kulturdagene i Nord-Troms.

Halti kvenkultursenter er vertskap for besøket, og legger opp til et åpent arrangement på Halti kulturscene fra kl. 10:00-12:15. Arrangementet har fått den foreløpige tittelen «Fornorskning og Sannhetskommisjonen», og Høybråten skal ha et innlegg på ca. 30 minutter. I tillegg vil det blant annet bli samtale med tidsvitner, kulturelt innslag, spørsmål og diskusjoner.

Sannhets- og forsoningskommisjonen er satt til å granske fornorskningspolitikk og urett begått ovenfor kvener, norskfinner og samer, og i tillegg til Høybråten består kommisjonen av 11 fagpersoner som alle er oppnevnt av Stortinget, i tillegg til et sekretariat.

Sekretariatet kommer også til å være representert med egen stand på Halti den 15. juni. Her vil det være anledning å få informasjon, stille spørsmål, gi innspill osv.

 


Paaskiviikko 2019 er støttet av