Etnisk kultur som næring?

Hva er det som skjer når næringsvirksomhet basert på lokal kultur og historie settes i gang i fleretniske områder?

Svaret får vi kanskje torsdag 14. juni kl. 12:00-15:00. Da inviterer Forskningsnode Nord-Troms til forskningsseminaret «Etnisk kultur som næring?» på Halti i Nordreisa (formidlingsrommet Kaisa, 1. et)

Seminaret innledes ved professor Stein R. Mathisen, som snakker om generelle problemstillinger innenfor feltet i internasjonal forskning, med refleksjoner rundt hvordan dette kan knyttes til den kvenske kulturen og tre stammers møte i Nord-Troms.

ihana! as ved daglig leder Inger Birkelund formidler praktiske erfaringer og gir oss foredraget «Fortellinger om oss, av oss».

Det blir innspill fra lokale næringsaktører, diskusjon rundt lokale eksempler og problemstillinger, samt kommentarer ved professor Arvid Viken.

Det vil også bli lansering av næringslivsmentor (tidligere professor II) på seminaret!

Klikk her for facebookarrangement

Tervettulemaa! Velkommen!

 


Forskningsnode Nord-Troms er et prosjekt hvor Nord-Troms Regionråd DA, Halti Næringshage AS sammen med UiT – Norges arktiske universitet setter forskning på den regionale dagsordenen. Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen avholdes forskningseminar og forskningsformidling som er relevant for forvaltning, nærings- og kulturliv. Hensikten er å bringe forskning om regionen tilbake til regionen, og å få fram ideer til ny forskning. Ikke minst vil prosjektet prøve å få til dialog om forskningsbehov med ulike aktører i regionen.

 


Paaskiviikko 2018 er støttet av: