Etnisk mangfold som salderingspost

Professor Ivar Bjørklund. Foto: June Aasheim

Tirsdag 12. juni er det kulturkveld på Kvænangsbotn Grendehus. Her holder professor Ivar Bjørklund foredraget «Kvænangen – hvordan ble kvæner og samer en kommunal belastning og en nasjonal salderingspost? En historie om fattigdom, Statskog og offentlig uforstand i hundre år».

Bjørklund hevder at i løpet av de siste par tiår har det kvenske og det samiske språk forsvunnet fra Kvænangen, og samtidig er innbyggertallet redusert fra 1800 til 1200 mennesker, og spør seg om det er noen sammenhenger i denne utviklingen.

Det blir også kafésalg og konsert med kvensk musikk på kulturkvelden. Arrangementet er et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter og Kvænangen Qven og sjøsamisk forening. Inngang 100,-

 


Onsdag 13. juni er det kulturkveld på Kiilgården i Skjervøy fra kl. 19:00, og her holder Bjørklund foredraget «Hva skjedde med det etniske mangfoldet i Nord-Troms?»

Bjørklund peker på at den kvenske og samiske befolkningen, fra å utgjøre et etnisk flertall i Nord-Troms, «forsvant» i løpet av et par generasjoner.

Han hevder det delvis skyldes en bevisst fornorskningspolitikk innen skoleverket, men at den praksis som ble utøvd av andre offentlige organer er vel så aktuelt. Både ulike departementer, kirken og helsevesenet var sterke pådrivere i arbeidet med å skape et nasjonalt norsk fellesskap, noe som fikk store konsekvenser, både språklig og kulturelt. Den gangen var en slik utvikling betraktet både som ønskelig og nødvendig, i dag fremstår det hele som etniske overgrep. Hvordan kan vi forholde oss til denne historien?

Kulturkvelden byr også på kafésalg og konsert med kvensk musikk, og er et samarbeid mellom Nord-Troms Museum og Halti kvenkultursenter. Inngang 100,-

 


Ivar Bjørklund er professor i kulturvitenskap ved Tromsø Museum-Universitetsmuseet. Han har bl.a. forsket på etniske relasjoner i Nord-Norge og skrevet bøker og artikler om emnet. 

 


Paaskiviikko 2018 er støttet av: